Снимки


Фокус групи

1-ви курс (19-21.06.2020)

2-ри курс (24-26.07.2020)

3-ти курс (31-02.08.2020)19.12.2020 г. Онлайн Среща на мрежата завършили Програмата за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения
09.01.2021 г. Онлайн Конференция за начините на въздействие на уязвими групи върху политиките в общността, за гарантиране на човешките им права и икономическото им включване чрез застъпничество