Участници

За участници  в  Програма за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения ( Програмата  )  беше  подбрана група от 18 представителя от уязвими групи, вкл. роми и младежи до 29 години, както и представители на администрация и специалисти, които работят за овластяване на уязвими групи, в т.ч общинска администрация, социални работници, образователни медиатори, здравни медиатори от 6-те планови района, които са активни в общността си и са лидери на мнение. 

Участниците са:

Анахид Михайлова

Родена  на 17.08.1968г. в гр.Луковит. Завърила съм средното си образовение  през 1986г. в СУ”Алеко Константинов”гр. Луковит.През 1989г. съм завършила ПИДУ гр.Враца , специалност предучилищна педагогика. През есента на същата година започнах работа като детска учителка в с.Румянцево, община Луковит, като продължих образованието си във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”. През 1996г.се преместих като детска учителка в Дом за момичета и момчета с физически увреждания  и  съхранен интелект -гр.Луковит. През 2005г. станах  секретар на община Луковит, като паралелно с това продължих образованието си по специалност „Публична администрация“ във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Велико Търново. От 2014г. съм директор на детска градина „Слънце”- град Луковит. 

Ангел Симеонов

Казвам се Ангел Симеонов, от гр. Велинград, на 27г. Завършил съм в Пловдивски университет, бакалавърска степен по „Психология“ и магистърска по „Приложна психология“. Към момента се обучавам в магистърска степен по „Клинична психология“ в Югозападния университет. Едновременно специализирам „Когнитивно – поведенческа психотерапия“ при д-р Петър Василев. Работя в гр. Велинград като училищен психолог в ОУ „ Георги Бенковски“ и като психолог в „ Център за социално включване“, където се занимавам с деца със забавено развитие на възраст от 0 до 7 г. Услугата се нарича „Ранна интервенция на уврежданията“.

Атанас Атанасов 

Казвам се Атанас и се стремя да мотивирам и мобилизирам местната ромска общност чрез личен пример за развитие и успех. Ромската общност разполага с потенциал в лицето на подрастващите тийнейджъри и младежи, важно е да се работи с тях и да ги мотивираме да продължат своето образование и да не спират да мечтаят, защото един ден те ще се реализират като доктори, професори, учители, полицаи, но за да го постигнат е необходимо да се борят и точно тогава е важно да знаят, че не са сами в тази борба, но има някой, който е с тях и може да им бъде полезен.  Студент съм в университета „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, специалност „Маркетинг“, втори курс. Уверен съм, че начинът за интегриране и успех в ромската общност е икономиката, затова и избрах специалност с направление икономика. Благодарение на личния ми  принос в ромската общност се забелязва тенденция  при младежите в сферата на продължаващото образование от средно към висше образование, с личен пример и модел успях да мотивирам свои приятели и роднини да продължат своето образование. От 10.2018г.  съм назначен на работа от център „Амалипе“. В Амалипе работя в няколко направления, като едно от тях е да развия потенциала на местната ромска общност чрез постоянни дискусии със структурите на образователните институции и общините. Поддържам постоянни разговори с лидери в ромската общност в определени населени места, като по този начин се стремя да бъда максимално полезен. 

Борислав Стоянов

Казвам се Борислав Стефанов Стоянов и съм от гр. Велико Търново. Средното си образование съм завършил през 2006 г. в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, в гр. Велико Търново, със специалност „Български език и литература с интензивно изучаване на английски език“ и „Журналистика в телевизията“. Имам завършено висше образование /ОСК „магистър“/ по специалностите „Политология – Дипломация и национална сигурност“ и „Международни икономически отношения – Международен бизнес“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. В социалната сфера работя от 2012 г. От 2012 г. до 2015 г. съм работил като мениджър в СНЦ „Сдружение за развитие и надомно производство“ – гр. София, чиято основна дейност е свързана със защитата правата на надомните работници в Република България. От 2015 г. работя в община Велико Търново. Първоначално заеманата от мен длъжност е на младежки медиатор по национална програма „Активиране на неактивни лица“, а от 2017 г.  съм експерт към дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново.

Десислава Димитрова

Казвам се Десислава Ивайлова Димитрова. Родена съм на 2/11/1998. Живея в село Ракита, община Червен бряг. В момента съм студент по „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Вярвам, че да промениш живота си е възможно, независимо от етническата принадлежност. Като един млад представител на ромската общност в България, целта ми е да служа като ролеви модел на останалите младежи от ромски произход и те да пожелаят промяна за себе си. Силно вярвам, че пътят към тази промяна се корени именно в младите хора на България. Но за да бъдем приети от българското общество, ние, ромите, трябва да променим остарелия начин на мислене на общността ни и да приемаме образованието като висша, задължителна ценност! Проектът ‘’Изграждай мостове за промяна’’ е една изключителна възможност  да се обърне внимание на проблемите на младото ромско поколение. Крайно време е да се ‘’размият’’ остарелите разбирания, че трябва да се прекъсне училището заради ранен брак. Крайно време е да се разбият стереотипите и масовата етикираност, щом срещнем един способен човек, но с ромски произход. Ние също имаме право на качествено образование, достъп до административни длъжности и нормален начин на живот.

Ивалена Войводова

Участник съм в „Програма за активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения“ по проект „Изграждай мостове за промяна“. Студентка съм в Технически университет – София и прекарвам голяма част от времето си в столицата. Обичам да пътувам до родното си място Неделино и използвам всяко едно свободно време. Средното си образование съм завършила в Неделино.

Ивайло Кьосев

Казвам се Ивайло Георгиев Кьосев и от 5 години работя в община Тунджа като експерт в дирекция „Култура и хуманитарни дейности“. От близо 4 години съм ръководител на Общностен център за деца и семейства, по проект „Желани пространства-комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“. Участвал съм в проекти и обучения, свързани с интеграцията на маргинализираните общности и доставката на комплексни интегрирани интервенции за тях. Опитът и интересите ми са в областите на образованието, културата, социалните дейности, ранното детско развитие и общностна подкрепа. Водещи принципи в моята работа са екипността, комуникативността и емпатията.


Илияна Дуганова

Казвам се Илияна Дуганова и работя в сферата на предучилищното и училищното образование. Силно съм амбицирана да участвам и помагам в дейности свързани с изграждане на лидерски умения и качества, като една от най-важните предпоставки за осъществяване на цялостна промяна и за възприемане на новаторски подходи в образователния процес.
Йоана Николова

На 31 години, от гр.Бургас. Обичам да прекарвам време сред природата и да запечатвам красивите моменти с моя фотоапарат.  Имам завършена магистърска степен „Социални дейности и психология” в Бургаския свободен университет. Професионалният си опит започнах в асоциация „Деметра”, гр.Бургас, занимаваща се с превенция на насилие и трафик на хора. След което продължих в Защитено жилище за лица с психични разстройства, гр.Бургас, където в момента съм управител. Харесвам работата си и съвместно с тази дейност, работя и като социален работник в наблюдавано жилище „Дом Възможност” за младежи на възраст 18-29г., търсещи правилния път към самостоятелен начин на живот и в Дом за стари хора към Сдружение „Верният настойник”, гр.Бургас. Участвам като доброволец в различни  дейности на сдружението, което работи с малцинствени групи и с лица в неравностойно положение.

Марияна Дуганова 

Аз съм Марияна Дуганова и се занимавам с управление и разпореждане на общинска собственост в община Неделино. Ежедневно се сблъсквам с проблеми на семейства с деца със здравословни проблеми, тъй като и аз попадам в тази група. Имам дете с  диагноза Таласемия майор и ежемесечно посещавам болници за лечението му. Срещам се с много семейства със същия проблем и точно това ме мотивира да помагам и да бъда съпричастна. Силно съм мотивирана да допринеса за намаляване на социалното различие чрез гражданско участие и активност за иницииране на реформи в социалната политика.Мариел Иванов

Здравейте, казвам се Мариел Симеонов Иванов, на 18 години, от с. Дерманци. Завърших Професионална гимназия по селксо стопанство ,,Сергей Румянцев”, град-Луковит и се надявам да бъда приет във Великотърновския университет ,,Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Начална и предучилищна педагогика“.

Мирослава Господинова

Години: 23

Образование: Бакалавър специалност: Туризъм, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Месторабота: Община „Тунджа“, гр. Ямбол

Длъжност: Младежки трудов медиатор

Силни страни: Работа в екип, комуникативност;


Михаела Стоянова

Аз съм Михаела, от Габрово. Работя като главен експерт „Регионално развитие“ в Областна администрация – Габрово. И макар, че съм се реализирала професионално в публичната администрация, по вътрешно призвание се изявявам също като доброволец и активен гражданин. Член съм на УС на Обществения дарителски фонд и на сдружение „Инициатива за развитие“. Имам над 15 годишен опит в реализацията на проекти, обществени инициативи и благотворителни дейности. Смятам, че толерантността е проява на разбиране, приемане и поглед отвъд обществените предразсъдъци.


Петя Петрова 

Казвам се  Петя Цветанова Петрова и вярвам,че обучението още от най-ранна детска възраст е от огромно значение за постигането на целите  и формирането на един човек. Затова моята кауза е ранно детско образование.  С участието си в Програмата  бих искала да развия собствения си потенциал  за формиране на активна гражданска позиция и качества, необходими при отстояване на мнение,  качества  и знания за  застъпничество и преговори.

Пламен Нинов

Казвам се Пламен Нинов и съм младежки медиатор по национална програма „Активиране на неактивни лица”, в дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, при община Велико Търново

През 2017 година завърших специалност „Право” във Великотърновски университет  „Св. Св. Кирил и Методий”. Считам че, че най-подходящата форма за активно гражданско включване е реализирането на пазара на труда посредством инвестиране в развитието на човешките ресурси и ограничаване/ премахване на нивата на сивата икономика (нерегламентирана заетост). Развитието на застъпнически умения е пряко свързано с много добро познаване на нормативната база в сферата трудовото и осигурителното право.

Ралица Венкова

Казвам се Ралица Венкова, на 27 години. Родом съм от с. Манастирище, обл. Враца, понастоящем живея и работя в София. Завършила съм ОКС бакалавър, специалност „Екология и опазване на околната среда” при Лесотехнически университет и ми предстои дипломна защита в Техничесни университет – София на ОКС магистър по специалност „Инженерна екология”. От 3 години и половина работя по специалността си в държавна администрация, като контролен орган. Считам, че съм подходяща за участник в Програмата, тъй като съм човек, интересуващ се от активното гражданско участие и многократно съм се включвала в различни граждански инициативи. Участието ми в Програмата ще е от огромна полза за моето личностно развитие, ромската общност и обществото като цяло. Наборът от знания, умения и качества, които притежавам ще са от полза, както за развитието на Програмата, така и за фактическото разрешаване на многобройните проблеми, които има ромската общност в България. Гражданското участие е обширна тема, която съществува във всяка една сфера на животът. Според мен основното, което трябва да се направи, за да се включат хората от нашия етнос в гражданското участие, е да се провеждат информационни кампании, на които да бъде разяснявано колко е важно да бъдем активни граждани, какви права и задължения имаме и други. Сигурна съм, че заедно ще бъдем полезни за намаляването на поне един от проблемите на ромската общност. 

Стела Николова

Казвам се Стела Николова, директор съм на ДГ „Звездица“, с. Скалица, община „Тунджа“. Аз и колегите ми работим с деца от уязвими групи. Търсим нови идеи, пътища, методи, форми за комуникация и общи дейности с родителската общност, с цел подобряване на качеството на педагогическата услуга за децата и работата ни със семействата. Аз и колегите ми сме отворени за нови политики по отношение на качеството на живот и образованост на общността. Ще се радвам, ако общата ни работа ни даде нови идеи и възможности.

Татяна Стоянова

Казвам се Татяна Стоянова и съм началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ в община „Тунджа“ от 2016 г. Работата в община „Тунджа“ и в частност нашия отдел е динамична, интересна и обхваща много дейности – организиране и провеждане на културни и спортни мероприятия, младежки дейности, клубове на пенсионера, вероизповедания, здравни медиатори, интеграция, работа по различни проекти. В работата ми се налага да общувам с много и различни хора и смятам, че съм комуникативна. Умея да работя в екип. Работила съм по проекти на Съвета на Европа и Европейската комисия, свързани с интеграцията на роми и тяхното овластяване.